Nota prawna

Brak odpowiedzialności
BRUNO TRUCKS nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za treść tej strony internetowej. Treść strony nie nadaje żadnych praw. BRUNO TRUCKS nie odpowiada za bezpośrednią albo pośrednią szkodę, obojętnie, jakiego rodzaju i pochodzenia, powstałą wskutek użycia informacji, jaka znajduje się lub znajdowała się na stronie internetowej.

Prawa autorskie
Na tekście, znakach logo i designie spoczywa prawo autorskie oraz inne zabezpieczenia własności intelektualnej firmy BRUNO TRUCKS. Nie zezwala się na częściowe lub całkowite kopiowanie tej strony internetowej bez uprzedniego pisemnego zezwolenia firmy BRUNO TRUCKS.

Marki handlowe
Marki słowne i obrazowe BRUNO TRUCKS są zarejestrowane. Oznacza to, że wszystkie marki i znaki firmowe logo podlegają prawom handlowym BRUNO TRUCKS i jednostkom trzecim nie wolno ich używać bez uprzedniej pisemnej zgody firmy BRUNO TRUCKS.

E-mail
Informacja przesłana poprzez e-mail jest przeznaczona wyłącznie dla adresata. Nadawca nie ponosi odpowiedzialności za pełne przekazanie treści wysłanej wiadomości e-mail, ani za terminowe otrzymanie jej. BRUNO TRUCKS wyklucza wszelką odpowiedzialność wypływającą z elektronicznej wysyłki.

Ceny
* Zastrzega się prawo wprowadzenie zmian cen i przedstawianych pojazdów.
* Zastrzega się prawo zmiany kursu wymiany.
* Przedstawione ceny nie obejmują podatku od wartości dodatkowej, od opuszczenia fabryki.

Warunki sprzedaży i dostaw
W stosunku do naszych wszystkich ofert mają zastosowanie ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw.